Praxis - medycyna pracy

Pn 15:00 – 19:00
Cz 16:00 – 20:00
Pt 12:00 – 16:00

mgr Monika Grabek-Pisarska

Certyfikowana terapeutka uzależnień, psycholog, psychoterapeutka CBT

 

Jestem absolwentką psychologii, specjalizacji klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia realizowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pracuję w nurcie behawioralno-poznawczym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z osobami uzależnionymi, a także ich rodzinami, osobami z zaburzeniami osobowości, osobami, które doświadczały przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej w placówkach ambulatoryjnych, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną, grupową i terapię par.
Od 16 lat pomagam moim klientom w pozbywaniu się takich problemów jak: nieradzenie sobie ze złością i gniewem, poczuciem winy i krzywdy, poczuciem braku sensu życia, zaniżonego poczucia własnej wartości, trudnościach w relacji z innymi.
Przez ostatnie 6 lat pracowałam na oddziale podwójnej diagnozy i leczenia uzależnień gdzie prowadziłam psycho-terapię grupową osób uzależnionych od różnych substancji z jednoczesnym występowaniem choroby psychicznej (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, etc.)

W Poradni Praxis pracuję od września 2023 r.

  • udzielam pomocy osobom dorosłym
  • prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe
  • prowadzę terapię dla par