Praxis - medycyna pracy

Pn 15:00 – 20:00
Wt 14:00 – 20:00
Cz 14:00 – 20:00

mgr Marta Woźniak

Psycholog, Dyplomowana Psychoterapeutka Psychodynamiczna

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą dyplomowanym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzę diagnozę i terapię psychodynamiczną młodzieży i osób dorosłych. Zajmuję się również doradztwem rodzinnym i wychowawczym..

Stale rozwijam swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję z osobami, które:

  • cierpią z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych
  • mają trudności w tworzeniu trwałych i stabilnych relacji z innymi
  • doświadczają nadmiernego lęku, smutku, złości, wstydu
  • potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysu życiowego, straty, żałoby
  • doświadczają bezradności, poczucia braku wpływu na wydarzenia, które mają miejsce w ich życiu i pragną doświadczyć wglądu w swoje trudności.

Wykształcenie:

Podyplomowe Szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu - metody leczenia zaburzeń osobowości, opartej o psychoanalityczną teorię Otto Kernberga. Szkolenie przygotowuje do uzyskania międzynarodowego certyfikatu psychoterapeuty Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) w ramach International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP)

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego - całościowe szkolenie psychoterapeutyczne

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu psychologia - specjalność: psychologia kliniczna

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński - socjologia

Doświadczenie zawodowe:

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego psycholog/psychoterapeuta

Opiniowanie oraz udział w przesłuchaniach małoletnich ofiar i świadków przestępstw

Punkt konsultacyjno-mediacyjny „Swoboda Dialogu” przy Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” - mediator rodzinny

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” - prowadzenie superwizji dla wychowawców

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” Oddział Wsparcia Rodzin Biologicznych - psycholog/psychoterapeuta

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu diagnozy psychologicznej oraz diagnozy psychopedagogicznej