Praxis - medycyna pracy

Śr 15:00 – 19:00
Cz 14:00 – 18:00

mgr Maja Bobrowska

Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

 

Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i dorosłymi.  Podczas spotkań terapeutycznych prowadzonych w nurcie poznawczo-behawioralnym  wykorzystuję także elementy z innych nurtów psychologicznych między innymi z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach jak np. praca na zasobach klienta czy komunikacja bez przemocy.

Zajmuję się zarówno  diagnostyką, terapią jak i psychoedukacją. W pracy staram się wykorzystywać umiejętności zdobywane podczas licznych szkoleń. Ważny jest dla mnie rozwój kompetencji psychoterapeutycznych, dlatego regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, a moja praca jest poddawana superwizji.

Oferuje pomoc w zakresie:

 • Interwencji kryzysowej
 • Zaburzeń lękowych
 • Zaburzeń nastroju
 • Leczenia bezsenności
 • Leczenie tików, odwracanie nawyków
 • Uzależnień behawioralnych
 • Diagnoza dzieci i młodzieży w terapii schematów; CTPB, online 2022 r
 • Odcienie osobowości -kierunki pracy z klientem z tzw. osobowością borderline, narcystyczną, zależną oraz unikającą; Integri TSR, online 2022
 • „To nie zawał, czyli o napadach paniki w nurcie CBT”; szkolenia CBT by trzymsie.pl, online 2022 r.
 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w uzależnieniach behawioralnych dzieci i młodzieży, część I i II; Integri TSR, online 2021 r
 • Studium terapii i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (kurs podstawowy), Integri TSR, online 2021 r.
 • Przeciwko złości, złośliwości i prowokacyjnym zachowaniom ucznia; ToBe Business&Education, Puszczykowo 2020 r.
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, etap II; Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku, online 2019 r.
 • Grupy robocze w praktyce-jak pracować z osobami stosującymi przemoc w ramach ZI/GR; Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”, Puszczykowo 2019 r.
 • Porozumienie bez przemocy; NVC Solutions, Puszczykowo 2019 r.
 • Diagnozowanie zaburzeń ze spectrum autyzmu;Centrum Terapii „JaKto” Puszczykowo 2018 r.
 • Przywiązania bazą rozwoju dziecka; Dom Dziecka w Kórniku, 2028 r.
 • Różne oblicza depresji w szkole; Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin; Poznań 2018 r.
 • Stosowanie $cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spectrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych; Centrum stymulacji rozwoju dziecka Poznań 2018 r.
 • Uprawnienia diagnostyczne-skala inteligencji Stanforda_Binet 5; PTPiP, Poznań 2017 r.
 • Samookaleczenia i zachowania samobójcze, IBO,  Poznań, 2016 r.
 • Praca Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizujących procedurę „ niebieskie Karty”,   T. Majewski, Puszczykowo, 2016 r.
 • Mutyzm selektywny, pomoc psychologiczna dla dziecka i rodziny, CTM Warszawa, 2015 r.
 • Integratywna psychoterapia depresji, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków 2011 r.
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej, PTP i P, Gdańsk 2009 rok
 • ISO w szkole /placówce oświatowej, szkolenie ogólne, ATC Grupa, 2009 r
 • ISO w szkole /placówce oświatowej, szkolenie auditorów wewnętrznych , ATC Grupa, 2009 r.
 • Mediacje rodzinne. Teoria i praktyka, TKOPD w Poznaniu 2009 r
 • Zrozumieć rodzinę, kurs doskonalący Nowator, 2008 r.
 • Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie F.S. Praxe Czechowice-Dziedzice, 2008 r.
 • Metody diagnozy systemu rodzinnego. Od genotypu do profilu rodziny” ODN w Poznaniu, 2007 r.
 • Metody diagnozy wybranych aspektów funkcjonowania dziecka, ODN w Poznaniu 2007 r.
 • Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnych, Poznań 2007 r.
 • Wybrane zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży  Centrum CBT Warszawa, 2007 r.
 • Pierwszy kontakt z ofiarą przemocy w rodzinie, Psychology Consulting, Poznań 2006 r.
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami najmłodszych, Centrum CBT Warszawa, 2006 r.
 • Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, Centrum CBT Warszawa, 2006 r.
 • Interwencja i pomoc w procesie przemocy, Ośrodek Profilaktyki Edukacji Społecznej, Mosina 2005 r.
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, diagnoza, kompleksowe metody pracy, budowa systemu opieki, Centrum CBT Warszawa, 2004 r.
 • Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków 2004r.
 • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków 2003r.
 • Psychoterapia krótkoterminowa podejście integrujące, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków 2003r.
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole, Ośrodek Sophia, Starachowice 2003 r.
 • Dziecko krzywdzone, TKOPD w Poznaniu, 2003 r.
 • Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia, kompulsywne objadanie się, M. Talarczyk, Poznań 2002 r.
 • Pożegnanie i nowy początek, WTTS Poznań, 2002 r.
 • Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży, diagnoza i pierwsza interwencja, TKOPD w Poznaniu, 2001 r.

Wykształcenie:

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej (studia dwustopniowe); zakończone pozytywnie zdanym egzaminem w dniu 4 czerwca 2020 r.

Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Kolegium Zarządzania, studia podyplomowe w zakresie Profesjonalizacji Kompetencji Nauczyciela

Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej-logopedii

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, WNS, Psychologia, specjalizacja wychowawcza

Doświadczenie zawodowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie, praca na stanowisku psychologa(między innymi praca w zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

staż w Domu Samopomocy Maltańskiej w Puszczykowie(wymiar stażu 200 godzin)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie, praca na stanowisku psychologa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie, praca na stanowisku pedagoga szkolnego