Praxis - medycyna pracy

Wt 13:00 – 18:00
Śr 10:00 – 15:00

mgr Dagmara Kubska-Matysiak

psychoterapeuta, seksuolog, pedagog

 

Zanim zostałam psychoterapeutą poświęciłam wiele lat na naukę i samodoskonalenie w dziedzinie psychologii, pedagogiki i seksuologii.

Ukończyłam dwuletnie studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie Seksuologii Klinicznej – opiniowanie, edukacja, terapia.

Ukończyłam Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej – psychoterapeuta w trakcie certyfikacji (od 2018 r. zajmuję miejsce Członka Nadzwyczajnego). Uczestniczyłam także w kursie podstawowym Psychoterapii Pozytywnej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Ponad 16 lat pracowałam na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w tym jako kierownik Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP. Prowadziłam zajęcia ze studentami z przedmiotu: Pedagogika Czasu Wolnego, co wzbogaciło moje doświadczenie w zakresie pedagogii.

W roku 2021 podjęłam współpracę z Europejskim Centrum Leczenia Depresji.

Pracuję pod stałą superwizją.

  • XI Konferencja PTPSR „Wyzwania i nadzieje. Praca z dziećmi, młodzieżą i rodziną w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu” (współorganizacja)
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Norma i patologia rozwoju seksualnego”
  • Konferencja dla nauczycieli „Narkotyki i dopalacze-problem i symptom”
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. II Pacjent i seksuolog w procesie terapii”
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna- perspektywa ofiar i sprawców”

Wykształcenie:

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej Specjalizacja: Zaawansowany Kurs Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej

Wielkopolskie Centrum Szkoleń Psychologicznych Specjalizacja: Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej Specjalizacja: Podstawowy Kurs Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Specjalizacja: Seksuologia kliniczna: opiniowanie, edukacja, terapia Studia podyplomowe (4 semestry)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kierunek: Pedagogika Specjalizacja: opiekuńczo-wychowawcza Studia magisterskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kierunek: Pedagogika Specjalizacja: praca socjalna z resocjalizacją Studia licencjackie

Szkolenia, kursy, certyfikaty:

Systemowa terapia rodzin z problemem uzależnień (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)

Systemowa terapia zaburzeń jedzenia – bulimia: żeby pomóc – trzeba zrozumieć, żeby zrozumieć – trzeba poznać (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)

Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym poziom 1 i 2 (Trans-Fuzja)

Wstępny warsztat do pracy terapeutycznej z osobami LGBTQ+ (Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt)

Metody diagnostyczne w seksuologii (Centrum Terapii Lew-Starowicz)