Praxis - medycyna pracy

Cz 13:00 – 19:00

mgr Marta Kostecka-Rogowska

Psycholog, Psychoterapeuta w procesie certyfikacji

 

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w licznych placówkach zajmujących się pomocą psychologiczną, interwencją kryzysową oraz psychoterapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzę również terapię dla par. Respektuje standardy zawodowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego, a swoją pracę poddaję stałej superwizji. W kontakcie z pacjentem kieruję się takimi wartościami jak autentyczność, szacunek i uważność na drugiego człowieka, nieustanne poszerzanie wiedzy i doświadczenia, integracja różnych podejść terapeutycznych w celu spożytkowania wewnętrznych zasobów pacjenta w drodze do zmiany. Integruje przede wszystkim podejścia Gestalt, systemowe oraz hipnoterapie M. H. Ericksona. Prywatnie fascynują mnie podróże, przyroda, góry, odkrywanie bogactwa tkwiącego w różnorodności zarówno otaczającego świata, jak i drugiego człowieka .

Terapia osób dorosłych w zakresie:

 • sytuacje kryzysowe
 • zaburzenia nastroju i afektu
 • zaburzenia osobowości
 • doświadczonych przemocą w rodzinie;
 • z symptomami PTSD;
 • borykających się z trudnościami w bliskich relacjach;
 • przewlekle chorych oraz ich bliskich;
 • poszukujących drogi  do czerpania większej satysfakcji z życia i relacji z innymi ludźmi
 • terapia dla par

Terapia dla dzieci, młodzieży oraz rodziców w zakresie:

 • sytuacji kryzysowych
 • doświadczania problemów emocjonalnych i trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • trudności wychowawczych
 • przemocy w rodzinie
 • 2014 – Szkolenie na mediatorów rodzinnych – kurs podstawowy, TKOPD Poznań
 • 2013 – Cykl szkoleniowy dla liderów i liderek lokalnych Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, Poznań, Stowarzyszenie Kobiet Konsola
 • 2013 – Kurs WenDo, Poznań, Stowarzyszenie Kobiet Konsola
 • 2012 – 2013 – Szkolenia psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii
 • 2005 – GWP, Gdańsk, Kurs edukacyjno-warsztatowy w zakresie interwencji kryzysowej

Wykształcenie

Akredytowany Kurs Psychoterapii, Wielkopolski Instytut Psychoterapii

Szkolenie na mediatorów rodzinnych, Kurs podstawowy, TKOPD w Poznaniu

Kurs interwencji kryzysowej, GWP Gdańsk

Psychologia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie -5-letnie jednolite studia magisterskie

Instytut Psychoterapii Gestalt Kraków -roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej

Doświadczenie zawodowe

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis

SWPS Oddział Zamiejscowy w Poznaniu, wykładowca

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Środzie Wlkp., psycholog

Warsztaty psychologiczne dla rodziców, Cafe Mama, Środa Wlkp.

Cykl warsztatów dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, Poznań

Prelekcja nt. „ Co to jest przemoc i jak ją diagnozować” podczas Konferencji „Gmina przeciwko przemocy”Zaniemyśl, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przeprowadzenie Kursu Samoobrony Psychicznej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, Środa Wlkp.

Współorganizowanie Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć w Środzie Wlkp.

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, Środa Wlkp.

Wypracowanie innowacyjnych narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowoułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną”; Środa Wlkp./Łódź

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach projektu „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie”; Dominowo

Prowadzenie terapii rodzinnej w ramach projektu skierowanego do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; Środa Wlkp.

Przeprowadzenie kursu pn. „Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy” dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy; Środa Wlkp.

Prowadzenie dwóch grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu gminy Środa Wlkp. i Dominowo w ramach projektu „Bezpieczna rodzina w powiecie średzkim”

Opracowanie programu i przeprowadzenie konferencji nt. „Rodzina bez przemocy-lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”; prelekcja nt. „Psychologiczny portret dziecka krzywdzonego”, Środa Wlkp.

Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach ramach świetlic pn. „Szkoła dla rodziców”

PCPR – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Środa Wlkp., psycholog

P.P.O.W. Ognisko Wychowawcze, Środa Wlkp./Szlachcin, terapeuta

Szkoła Rodzenia „Bajbus”, Środa Wlkp., psycholog, wykładowca

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy, Fundacja Familijny Poznań, psycholog-wolontariat