[vc_nested_tabs][vc_nested_tab title=”Doświadczenie zawodowe” tab_id=”doswiadczenie-zawodowe”]

Wykształcenie

Uniwersytet Gdański (mgr psychologii)

Pierwszy stopień specjalizacji –psycholog kliniczny

Drugi stopień specjalizacji – specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

Doświadczenie zawodowe

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (biegły sądowy z psychologii)

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy (Zespołu Psychologów)

NZOZ „Elmed”, Bydgoszcz

Centrum Zdrowia Psychicznego „HEAL”, Bydgoszcz

NZOZ Centrum Medyczne „Gizińscy”, Bydgoszcz

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (biegły sądowy z psychologii)

Klinika Psychiatrii – Oddział Zaburzeń Lękowych Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (asystent- psycholog)

Prywatne Centrum Medyczne „MEDIC” s.c.

Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „Sanitas”, Bydgoszcz

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dla kogo” tab_id=”dla-kogo”]

Specjalistyczna diagnostyka i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży w zakresie:

  1. Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi
  2. Terapia Dzieci Nadpobudliwych 
  3. Kompleksowe Leczenie Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD)
  4. Terapia dzieci moczących się i ich rodzin
  5. Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym
  6. Terapia behawioralno-poznawcza
  7. Terapia zaburzeń osobowości 
  8. Stres pourazowy– interwencja i terapia następstw PTSD, ASD, DESNOS
  9. identyfikowanie przemocy wobec dzieci

 

Dodatkowo zajmuję się badaniem rozwoju i inteligencji małych dzieci z użyciem sakali Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku Przedszkolnym IDS-P

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dodatkowe uprawnienia” tab_id=”dodatkowe-uprawnienia”]

Szkolenia, które ukończyłam w ramach zdobywania dodatkowych kwalifikacji

Warsztat „Terapia Dzieci Nadpobudliwych”

Szkolenie „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków

Szkolenie „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków

Szkolenie „Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym”, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków

Kurs „Kompleksowe Leczenie Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej”, Centrum CBT

Kurs „Specyficzne metody radzenia sobie z objawami ADHD, algorytmy postępowania wobec zachowań agresywnych”, Centrum CBT

Szkolenie „ABC terapii poznawczo-behawioralnej”, Centrum Psychologii Integralnej

Szkolenie ”Stres pourazowy- interwencja i terapia następstw PTSD, ASD, DESNOS”, Centrum Psychologii Integralnej

Warsztat „Nowe narzędzie do badania rozwoju i inteligencji małych dzieci: Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku Przedszkolnym IDS-P”

Warsztat „Najnowsze trendy w terapii poznawczej zaburzenia osobowości z pogranicza: terapia schematu i jej zastosowanie”

Warsztat „Metody identyfikowania przemocy wobec dzieci” podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej”,

Trening mowy ciała i mikroekspresji. Analiza behawioralna w wykrywaniu kłamstwa” Poziom I i II, szkolenie, Instytut Komunikacji Niewerbalnej, Warszawa

„Terapia Biofeedback EEG( Neurobiofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych””, szkolenie podstawowe I stopnia, tytuł Trenera Biofeedback EEG I stopnia. Akademia Biofeedback EEG.

Uczestniczyłam rownież w poniższych konferencjach naukowych:

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

„Konferencja MPDz-diagnoza i terapia”

„Jeśli nie agresja, to co?”, konferencja

„Zespół Downa-odpowiedzi na pytania”, konferencja

Pełniłam również funkcję opiekuna stażystów oraz kierownika specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej.

[/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]