Praxis - medycyna pracy

Pn 9:30 – 15:00
Cz 9:30 – 14:30

lek. Natalia Smalc

Psychiatra Dzieci i Młodzieży

 

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2014 r. Doświadczenie zdobywam w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz pracując w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. W codziennej praktyce zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem psychiatrycznym dzieci i młodzieży m.in. zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania, zaburzeń nastroju (depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej), zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycznych, ADHD, oraz innych zaburzeń psychicznych. Przeprowadzam diagnozy zespołowe całościowych zaburzeń rozwoju (zaburzenia ze spektrum autyzmu). Regularnie poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w kursach doskonalących i konferencjach naukowych.

W poradni Praxis pracuję od lutego 2021 r.

Zajmuję się leczeniem w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.

2017 – staż z psychiatrii środowiskowej dzieci i młodzieży (2017), staż z psychiatrii dorosłych

2020 – staż z psychiatrii dorosłych

Doświadczenie zawodowe

Pracuję jako lekarz w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Lekarz na Oddziale Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży w Gnieźnie

Szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu - Wydział Lekarski I