Praxis - medycyna pracy

Śr  12:30 – 12:00

mgr Katarzyna Bogusiewicz-Gorlak

Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji.  Pracuję terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Ważny jest dla mnie rozwój kompetencji psychoterapeutycznych, dlatego regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, a moja praca jest poddawana superwizji.  

Terapia osób dorosłych w zakresie:

 • Zaburzeń lękowych
 • Zaburzeń nastroju
 • Niskiej samooceny
 • Sytuacji kryzysowych, straty, żałoby
 • Trudności występujących w relacji z innymi osobami
 • Stresu pourazowego

Terapia dzieci i młodzieży oraz poradnictwo dla rodziców w zakresie:

 • Zaburzeń lękowych
 • ADHD
 • Zaburzeń nastroju
 • Niskiej samooceny
 • Trudności emocjonalnych i społecznych
 • Trudności wychowawczych
 • Wsparcia dziecka w sytuacji rozstania rodziców
 • Sytuacji kryzysowych, straty, żałoby

Centrum CBT-EDU - Osobowość i jej zaburzenia w koncepcji poznawczo-behawioralnej, terapia schematu, terapia nieprawidłowo kształtującej się osobowości

Ośrodek Poza Schematami - ACT dla psychoterapeutów (nie tylko poznawczo-behawioralnych)

Pracownia Psychologiczna Magdalena Szutarska - Szkolenie dla praktyków metody „Kids’ Skills” oraz „Jestem z Ciebie dumny”

Szkolenie: Regulacja emocji w rodzicielstwie adopcyjnym, dr. n. hum. Teresa Jadczak Szumiłło

Szkolenie: Praca z nastolatkiem z niską samooceną, dr. n, med. Artur Kołakowski, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami”

Szkolenie: Praca zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki Anna Korobczak

Kurs Przygotowanie pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli, VADEMECUM – NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Szkolenie: Przemoc domowa – praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą, Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Sp. z o.o

Szkolenie: Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, Firma Szkoleniowa Praxe

Szkolenie w zakresie „Rodzinnej Opieki Zastępczej” wg Programu „Szkoła dla rodzin zastępczych” – Kolegium Doradców Prawnych i Ekonomicznych

Szkolenie: Prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług

Wykształcenie

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Uniwersytet SWPS (w trakcie)czerwiec 2016 – ukończenie pierwszego stopnia czteroletnich dwustopniowych studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Kurs Podstawowy Psychoterapii Indywidualnej i Rodzinnej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych, Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego, studia jednolite, magisterskie

Doświadczenie zawodowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu – psycholog- do teraz:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Środzie Wielkopolskiej – psycholog

Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie – psycholog

Klinika Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu – Oddział C Dorosłych - praktykantka