[vc_nested_tabs][vc_nested_tab title=”Doświadczenie zawodowe” tab_id=”doswiadczenie-zawodowe”]

Adiunkt w Katedrze Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Collegium Medicum UMK w BydgoszczyKlinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, asystent

Adjunct Fellow, Menzines Health Institute Queensland, Griffith University

LLP-Erasmus Fellowship, Newcastle University

Asystent w Katedrze Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Specjalizacja z ochrony zdrowia: promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, studia doktoranckie z zakresu nauk medycznych

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, studia magisterskie w trybie dziennym, na kierunku fizjoterapia

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dla kogo” tab_id=”dla-kogo”]

W swojej codziennej pracy zajmuję się:
– oceną wpływu czynników środowiskowych na występowanie zaburzeń rytmiki okołodobowej,
– dysautonomią w zespole przewlekłego zmęczenia (Chronic Fatigue Syndrome CFS/ME – zespół przewlekłego zmęczenia)
– zastosowaniem krioterapii ogólnoustrojowej oraz spersonalizowanej terapii wg koncepcji GET u pacjentów z CFS ( z zespołem przewlekłego zmęczenia).

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Praca naukowa” tab_id=”praca-naukowa”]

Praca doktorska ( 2016)

Autorzy: Joanna Słomko
Tytuł: Ocena czynności autonomicznego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego po 32-godzinnej deprywacji snu u osób zdrowych i z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

Neuropsychiatric Disease and Treatment

Autorzy: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Małgorzata Tafil-Klawe, Monika Zawadka-Kunikowska, Justyna Szrajda, J.L. Newton, Paweł Zalewski, Jacek J. Klawe
Tytuł: The impact of total sleep deprivation upon cognitive functioning in firefighters

Minerva Cardioangiologica

Autorzy: Monika Zawadka-Kunikowska, K. Słomiński, Joanna Słomko, Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe, Łukasz Sokołowski, J.L. Newton, Paweł Zalewski
Tytuł: Comprehensive non-invasive cardiac and autonomic assessment in acute ischemic stroke patients : a pilot study

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

Autorzy: Mariusz Kozakiewicz, Joanna Słomko, Katarzyna Buszko, Władysław Sinkiewicz, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, J.L. Newton, Paweł Zalewski
Tytuł: Acute biochemical, cardiovascular, and autonomic response to hyperbaric (4 atm) exposure in healthy subjects

UK CFS/ME Research Collaborative 4th Annual Science Conference. 13th-14th September 2017

Autorzy: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Monika Zawadka-Kunikowska, Sebastian Szyper, Łukasz* Sokołowski, Adam Piesik, Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe, J.L. Newton, Paweł Zalewski
Tytuł: Would stiff garden hose be optimal to water the garden? Aortic stiffness and cognitive functioning in ME/CFS. Preliminary results

Polish Hyperbaric Research

Autorzy: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Monika Zawadka-Kunikowska, Mariusz Kozakiewicz, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, Paweł Zalewski
Tytuł: The effects of hyperbaric exposure on immediate and delayed changes in core temperature and its circadian fluctuations

MEDtube Science

Autorzy: Anna Maria Dobosiewicz, Paulina Miętkowska, Joanna Słomko, Monika Zawadka-Kunikowska, Łukasz Sokołowski, Paweł Zalewski
Tytuł: The diagnostic algorithm of Chronic Fatigue Syndrome – study case

Journal of Education Culture and Society

Autorzy: Justyna Szrajda, Malwina Tudorowska, Sławomir Kujawski, Magdalena Weber-Rajek, E. Sygit-Kowalkowska, Z. Kobos, Joanna Słomko, Małgorzata Tafil-Klawe, Paweł Zalewski.
Tytuł: The Big Five personality and temperament traits and their correlation with styles of coping with stress in the fire brigade officers

Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology

Autorzy: Monika Zawadka-Kunikowska, Joanna Słomko, Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe, A. Cudnoch-Jędrzejewska, J.L. Newton, Paweł Zalewski
Tytuł: Role of peripheral vascular resistance as an indicator of cardiovascular abnormalities in patients with Parkinson`s disease

The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

Autorzy: Witold Słomko, Joanna Słomko, Tomasz Kowalik, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, A. Cudnoch-Jędrzejewska, J.L. Newton, Paweł Zalewski
Tytuł: Long-term high intensity sport practice modulates adaptative changes in athletes heart and in the autonomic nervous system profile

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dodatkowe uprawnienia” tab_id=”dodatkowe-uprawnienia”]

Clinical Trials Monitoring

Training course, Statsoft Polska Kraków Statistics in Medicine - methods of analysing variance, regression analyses

Kurs Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu

PNF ( Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation)- w tłumaczeniu torowanie nerwowo-mięśniowe. Ćwiczeni mają na celu zwiększyć siłę mięśni i zakres dotychczasowych ruchów Pacjenta; kurs podstawowy

Kurs Czytanie i analiza zdjęć RTG

Kurs Terapii Manualnej Narządu Ruchu w koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej

Kurs S-E-T Advanced Level 1

[/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]