[vc_nested_tabs][vc_nested_tab title=”Doświadczenie zawodowe” tab_id=”doswiadczenie-zawodowe”]

Wykształcenie:

Studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji – Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ( dawniej Akademia Bydgoska)

Terapia pedagogiczna – Centrum Kształcenia Kadr BZDZ

Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami – Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka Fundacji Dzieci Niczyje

Oligofrenopedagogika – BZDZ

Doświadczenie zawodowe:

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie Imo Pectore

Bydgoska Pracowania Wsparcia i Rozwoju Dentro

Bursa nr 1 w Bydgoszczy

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dla kogo” tab_id=”dla-kogo”]

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz poradnictwo dla rodziców w zakresie:

  • specyficznych trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
  • trudności wychowawczych,
  • zaburzeń zachowania,
  • zaburzeń koncentracji,
  • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);

Pracuję ze sportowcami w zakresie osiągnięcia szczytowej wydajności;

Pracuję z dorosłymi dla;

  • poprawy samopoczucia,
  • odzyskania wewnętrznej równowagi,
  • poprawy koncentracji,
  • treningu opanowania w sytuacjach trudnych.
[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dodatkowe uprawnienia” tab_id=”dodatkowe-uprawnienia”]

Trener EEG Biofeedback oraz GSR Biofeedback w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności

Arteterapia

Animator origami

[/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]