Praxis - medycyna pracy

Pn 11:30 – 17:00
Śr 10:30 – 16:00

lek. Bartłomiej Budziński

Specjalista psychiatra

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą. Swoje prawie 20-letnie doświadczenie zdobywałem pracując na oddziale męskim Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, na oddziale Psychiatrii Sądowej oraz poradniach zdrowia psychicznego.  W ramach rozwijania umiejętności lekarskich ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej w ramach terapii leczenia uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Poznaniu.

Uczestniczyłem w pierwszym tego rodzaju programie w Polsce Psychoedukacji dla pacjentów z Chorobą Afektywną Dwubiegunową, który był realizowany w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W Poradni Praxis pracuję od IX.2011 r.

  • Zajmuję się leczeniem w zakresie psychiatrii osób dorosłych.

Psychiatria, 2016 t. 13 nr 1

Autorzy: Bartłomiej Budziński, Jacek Leszczyński, Jan Jaracz
Tytuł: Znaczenie psychoedukacji w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej

Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne Termedia Wydawnictwo Medyczne Poznań 2013

Autorzy: Bartłomiej Budziński, Jan Jaracz, Dominika Dudek, Marcin Siwek, Janusz Rybakowski (red.)
Tytuł: rozdział pt.: Psychoedukacja w chorobie afektywnej-dwubiegunowe

Psychiatria Polska, 2010

Autorzy: Paweł Kapelski, Joanna Hauser, Maria Skibińska, Aleksandra Szczepankiewicz, Monika Dmitrzak-Węglarz, Bartłomiej Budziński, Karolina Gorzkowska, Piotr M. Czerski
Tytuł: Brak asocjacji pomiędzy polimorfizmem insercyjno-delecyjnym promotorowego odcinka genu transportera serotoniny oraz polimorfizmem T102C genu kodującego receptor 5HT2A a schizofrenią – badania rodzinne 197–206

Wykształcenie/Doświadczenie zawodowe

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Uzyskałem tytuł Specjalisty w dziedzinie psychiatrii

Lekarz w Poradni Praxis

Ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej w ramach terapii leczenia uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Poznaniu.

Oddział Psychiatrii Sądowej

Ukończyłem studia medyczne, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu