Uzależnienia są powszechne. Do niedawna w świadomości społecznej dotyczyły „tylko osób” uzaleznionych od alkoholu, następnie zostały rozszeżone o „inne substanacje” ( np. narkotyki, inne środki psychoatywne). Od niedawna wzrasta świadomość w zakresie uzależnień od zachowań ( np. hazard, przymus zakupów, uzleżnienie od portali społecznościowych, inne).

Tu możesz obejżeć film przygotowany przez zespół Poradni Praxis o tym, Jak możesz pomóc Bliskiej Osobie Uzależnionej?

Tu możesz obejżeć film przygotowany przez zespół Poradni PraxisSkąd biorą się uzależnienia – jeden z mechanizmów.

 

W Poradni Praxis w Poznaniu pracuje zespół specjalistów:

  1. terapeuta uzależnień mgr Wojciech Walczak oraz
  2. lekarze psychiatrzy ,

który umożliwia w jednym miejscu przeprowadzenie procesu diagnozowania, leczenia oraz terapii. W/w specjaliści pracują z użyciem jednej dokumnetacji medycznej w oparciu o wspólną metodykę postępowania.

W Poradni Praxis w zakresie leczenia alkoholizmu możemy dostosować do Pacjenta.

  1. Tradycyjne postępowanie, metoda „12 kroków” zakładała koniecznosć uzyskania całkowitej abstynencji jako warunek rozpoczęcia prowadzenia leczenia i psychoterapii.
  2. Redukcja szkód to podejście do leczenia i psychoterapii, które umożliwia ograniczenie ilości spożywanego alkoholu co powoduje ograniczenie szkód dla osoby uzależnionej, jej otoczenia oraz społeczeństwa. W dalszej kolejności możliwe jest podjęcia działań zmierzających do uzyskania całkowitej abstynencji. W tym podejściu Pacjent w związku z poprawą swojego stanu zdrowia ma szansę sam zauważyć, jak jego życie zmienia się i w związku z tym uzyskać większą motywację do dalszej redukcji. Metoda nie jest dostępna dla wszytkich uzależnionych od alkoholu.

W tym miejscu możesz zapoznać się z pytaniami Pacjentów Poradni Praxis związanymi z uzależniem od alkoholu.

W tym niesjcu nożesz rozwiązać Test CAGE – kwestionariusz oceny ryzyka uzależnienia od alkoholu.

Jak pomóc Bliskim, którzy nadużywają alkoholu? Zobacz FILM

„Skąd się biorą” uzależnienia? – jeden z mechanizmów. Zobacz FILM