Wizyty zdalne ( pierwsze oraz kolejne) dla Pacjentów Poradni Praxis

Mijają 2 tygodnie od rozpoczęcia pracy w trybie zdalnym w Poradni Praxis. Doświadczenia, które zebraliśmy w tym czasie, ułatwiają Pacjentom korzystanie z naszych usług. Bardzo dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i wspólpracę.

Od początku ograniczeń związanych z Koronawirusem świadczymy konsultacje dla Pacjentów, którzy zgłosili się do Poradni Praxis po raz pierwszy ( pierwsze wizyty). Na podstawie  zebranych doświadczeń jesteśmy przekonani, że każdy nowy Pacjent ma poprawnie zebrany komplet dokumentacji ( RODO, upoważenienia do przekazywaia informacji medycznej) oraz jest w pełni poprawnie zidentyfikowany (PESEL, adres). Dzięki temu ryzyko wystąpienia błędow (e-recpeta, e-zwolnienie lub dokumnetacji dla inne osoby) zostało praktycznie wykluczone.

Realizujemy również kolejne konsultacje lekarskie dla Pacjentów Poradni Praxis.

W najbliższym czasie udostępnimy Państwu nowy sposób realizacji pierwszych konsultacji, który będzie jeszcze bardziej wygodny dla Państwa oraz będzie wymagał mniejszego zaangażowania w sprawy techniczne w stosunku do rozwiązań wykorzystywanych obecnie ( testy już trwają).