Refundacja recept przez NFZ w Poradni Praxis

Lekarze psychiatrzy w Poradni Praxis mają podpisane umowy z NFZ na refundację recept.
Wszyscy lekarze psychiatrzy w Poradni Praxis mają podpisane z NFZ umowy na refundację leków.

Dzięki temu lekarze Poradni Praxis – tam gdzie jest to możliwe oraz po spełnieniu wymagań określonych przez NFZ – mogą Pacjentom zaproponować leki refundowane przez NFZ ( Pacjent płaci tylko cześć ceny refundowanego leku).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ceny leków refundowanych są określone przez Ministerstwo Zdrowia i są identyczne we wszystkich aptekach.

Z tego powodu lekarz podczas wizyty może poinformować Pacjenta o cenie w aptece danego preparatu refundowanego.