Redukcja szkód – nowe podejście do leczenia alkoholizmu

W Poradni Praxis możemy dostosować proponowane metody leczenia alkoholizmu do Pacjenta. Do niedawna była dostępna tylko metoda „12 kroków” – czyli uzyskanie całkowitej abstynencji jako warunek rozpoczęcia leczenia. Dziś możemy zaproponować inne podejście do leczenia – czyli redukcję szkód.

Redukcja szkód to podejście do leczenia ( leki ordynowane przez lekarza) i psychoterapii ( rozmowa z terapeutą uzależnień), które umożliwia ograniczenie ilości spożywanego alkoholu, ograniczenie szkód dla osoby uzależnionej, jej otoczenia oraz społeczeństwa.

W dalszej kolejności możliwe jest podjęcia działań zmierzających do uzyskania całkowitej abstynencji.

W tym podejściu Pacjent w związku z poprawą swojego stanu zdrowia ma szansę sam zauważyć, jak jego życie zmienia się i w związku z tym uzyskać większą motywację do dalszej redukcji.

więcej