„Lepiej zapobiegać niż leczyć”

Projekt „Lepiej zapobiegać niż leczyć” zakłada realizowanie działań skierowanych do osób z rozpoznanymi uzależnieniami (substancje, zachowania), osób współuzależnionych i DDA oraz do młodzieży gimnazjalnej. Adresatami będą beneficjenci z terenu Wielkopolski.
W ramach działań projektowych Beneficjenci będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz warsztatów terapeutycznych.

Dla uczniów szkół gimnazjalnych będą przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dot. uzależnień (alkohol, narkotyki) i rozwoju umiejętności społecznych.

Czas trwania projektu: od 1 maja 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

Realizator projektu: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu we współpracy z Poradnią PRAXIS.

Projekt „Lepiej zapobiegać niż leczyć” jest współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.