Dr Andrzej Pogłodziński dołączył do zespołu lekarzy w Poradni Praxis

Do zespołu lekarzy w poradni zdrowia psychicznego w Poradni Praxis dołączył dr Andrzej Pogłodziński. Dr Pogłodziński zajmuje się leczeniem osób dorosłych. Na co dzień pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu