Nowy serwis internetowy Poradni Praxis

Poradnia Praxis uruchomiła nowy serwis internetowy. Możecie teraz Państwo Zadać Pytanie Specjaliście, dowiedzieć się dlaczego mamy zakładkę 25% oraz podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z leczeniem psychiatrycznym lub terapią prowadzoną przez psychologów
Nowy serwis został przygotowany w odpowiedzi na Państwa oczekiwania i sugestie zgłaszane podczas wizyt u lekarzy psychiatrów czy podczas spotkań z psychoterapeutami w Poradni Praxis.

Ogólnie bardzo często słyszymy Państwa opinie: „dlaczego tak długo czekałem”, ” gdybym wcześniej zaczęła leczenie to ostatnie 3 lata nie byłyby stracone dla mnie i dla mojej rodziny”…. I większość osób, które podzieliły się z nami swoimi wrażeniami już po tym momencie jak leki zaczęły działać wskazywała na powody „odwlekania” decyzji o pójściu na wizytę do lekarza psychiatry.

Otóż najczęściej przyczyną powyższego opóźnienia jest postrzeganie wizyty u lekarza psychiatry ale również u psychoterapeuty jako coś stygmatyzującego ( „przecież nie jestem wariatem”). Innymi słowy brak wiedzy i obawy.

Dlatego też przygotowaliśmy nowy serwis, którego podstawowym zadaniem jest ułatwić każdej potrzebującej osobie podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia. 

Co przygotowaliśmy dla Państwa:

  1. 25% – chcemy tu pokazać, jak powszechne są zaburzenia psychiczne, jak dużo się o nich mówi i pisze. Dodatkowo chcielibyśmy pokazywać, jak wiele znanych osób publicznie mówi o swoich dolegliwościach z obszaru zaburzeń psychicznych, o tym jak one wpływają na ich życie. W tej części znajdziecie Państwo publikacje z mediów, informacje o Znanych osobach oraz  zestawienie ciekawych filmów poruszających zagadnienia z obszaru chorób i zaburzeń psychicznych. Liczymy również na wpisy osób, które już zakończyły leczenie lub są w jego trakcie o tym, jak z perspektywy czasu widzą swój proces podejmowania decyzji o skorzystaniu z pomocy lekarza psychiatry lub psychoterapeuty- tu
  2. Zadaj pytanie specjaliście – możliwość zadania pytania specjaliście pracującego w Poradni Praxis. Na każde pytanie postaramy się odpowiedzieć w możliwie krótkim czasie. Będziemy również publikować te odpowiedzi w serwisie ( z zachowaniem pełnej anonimowości osób zadających pytania), tak by inne osoby mogły znaleźć ważne dla siebie informacje.
  3. Skale samooceny – umieściliśmy tu skale samooceny, których celem jest udzielenie odpowiedzi osobom je wypełniającym w danym obszarze. Oczywiście „rozwiązanie ankiety” nie zastąpi rozmowy z psychoterapeutą lub lekarzem psychiatrą ale może pomóc w skróceniu czasu podejmowania decyzji o skorzystaniu z profesjonalnej pomocy