Wiosna, idzie nowe! Nowe terapeutki w Praxis

nowe terapeutki w Poradni Praxis

Wiosna tuż tuż, idzie nowe, u nas też nowości! Dołączyły do nas kolejne wspaniałe, cenione specjalistki z wieloletnim doświadczeniem, które postanowiły stać się częścią naszego Zespołu. Poznajcie nowe terapeutki w Poradni Praxis:

 

marta szarszewska terapia psychodynamiczna

mgr Marta Szarszewska
Psycholog, Dyplomowana Psychoterapeutka Psychodynamiczna

Metoda psychodynamiczna zakłada, że życiem człowieka kierują nie tylko świadome, ale także nieświadome pragnienia, potrzeby, wzorce przeżywania siebie, innych i świata oraz nierozwiązane konflikty intrapsychiczne. W konsekwencji, w wielu sytuacjach, człowiek nie posiada dostępu do źródeł swoich zachowań, myśli, przeżyć, niepowodzeń czy objawów, a to z kolei pociąga za sobą niemożność wpływania na nie i modyfikowania ich. W trakcie terapii dokonuje się zatem zmiana w sposobie przeżywania oraz rozumienia siebie, a co za tym idzie pojawia się możliwość świadomego i swobodnego działania i podejmowania korzystniejszych dla siebie decyzji. Relacja z terapeutą stwarza ponadto okazję do odkrywania, w jaki sposób pacjent buduje kontakt z drugą osobą, odnalezienia przyczyn doświadczanych trudności i wypracowania nowych, bardziej przystosowawczych sposobów radzenia sobie.

 

Anna Rossowska-Gródzińska

mgr Anna Rossowska-Gródzińska
Psycholog, Psychoterapeuta systemowy, Logopeda, Psycholog transportu

 

Podejście psychoterapii systemowej opiera się na założeniu, że każda osoba funkcjonuje na co dzień w różnych systemach (środowiskach-rodzinnych, pracowniczych, szkolnych), które wpływają na jej stan psychiczny i emocjonalny. Każdy jest częścią różnych systemów, ma w nich pewną określoną pozycję i odgrywa konkretną rolę. Zgodnie z teorią systemów jakiekolwiek zaburzenie równowagi (komunikacyjne, emocjonalne) w danej grupie osób ma konsekwencje dla wszystkich jej członków. Każdy funkcjonuje w pewnym systemie zależności i powiązań z innymi ludźmi, dlatego nawet jeden czynnik może przyczynić się do powstania różnych skutków dla każdej osoby w danym systemie. Psychoterapia systemowa proponowana jest przede wszystkim w sytuacjach zaburzenia funkcjonowania rodziny (konflikty, trudne sytuacje życiowe czy trudności wychowawcze).

Aby dowiedzieć się o dostępnych terminach skontaktuj się z naszą rejestracją  602493394.