Помощь для беженцев с Украины!!! 💙💛Pomoc dla ukraińskich Uchodźców!!!

Начинаем предоставление бесплатных консультаций в сфере психического здоровья для украинских беженцев, уходящих от российской агрессии. 

Приглашаем людей, у которых в связи с ситуацией в Украине возникает чувство сильного страха и стресса, расстройство сна, ощущение беспомощности или другие психические расстройства. Так же предоставляем помощь людям, которые находятся в процессе психиатрического лечения и нуждаются  в его продлении в Польше.

Свою помощь предлагают:

– психиатры для взрослых

– психиатр бля детей и молодежи

– терапевты и психологи

– терапевты, специализирующиеся на лечении зависимостей

В нашем центре мы предоставляем помощь на польском и английском языках, также есть возможность прийти с человеком, который может помочь с языком или воспользоваться помощью нашего переводчика (мы просим предупредить об этом заранее во время записи).

Если бы Вы хотели воспользоваться нашей помощью, просим заранее записаться на визит/консультацию под номером тел. 602 493 394

Вся текущая информация на нашей странице Facebook. Просим поделиться записью!!!

 

💙💛

 

Rozpoczynamy udzielanie bezpłatnych porad w zakresie zdrowia psychicznego dla ukraińskich Uchodźców uciekających przed rosyjską agresją.

Zapraszamy Osoby, które na skutek dramatycznej sytuacji na Ukrainie mają: uczucie intensywnego lęku, odczuwają silny stres, zaburzenia snu, poczucie bezsilności lub inne zaburzenia psychiczne. Pomoc jest też dedykowana Osobom, które są w trakcie leczenia psychiatrycznego i potrzebują jego kontynuacji w Polsce.

Swoją pomoc oferują:

– psychiatrzy osób dorosłych

– psychiatra dzieci i młodzieży

– terapeuci i psycholodzy

– terapeuci uzależnień

W poradni możemy udzielać pomocy w języku polskim, angielskim, można też przyjść z osobą towarzyszącą, która wesprze językowo lub skorzystać z pomocy naszego tłumacza (prosimy zaznaczyć taką potrzebę podczas umawiania wizyty).

Aby skorzystać z pomocy prosimy o kontakt telefoniczny i wcześniejsze umówienie wizyty. Nasz numer telefonu to: 602 493 394.

Bieżące informacje na temat pomocy znajdziecie też na naszym Facebooku, prosimy udostępniajcie!