Artykuły z mediów

  1 MLN Polaków zażywa leki przeciwdepresyjne

  Depresja - nie wszyscy ludzie, którzy mówią, że mają depresję rzeczywiście chorują na depresję. Duża grupa ma pogorszony nastrój. W artykule omówione są przyczyny, z powodu których występuje pogorszenie nastroju a w niektórych przypadkach dochodzi do zachorowania na depresję. Przedstawione są również informacje o częstości i strukturze zachorowań na depresję ( WHO) oraz jej skutki społeczne. Mowa jest również o stosunku społeczeństwa do chorób psychicznych oraz do chorych psychicznie

  Depresja częstszą przyczyną absencji w pracy niż choroby nowotworowe i choroby serca. Co raz częściej dotyczy młodzieży w wieku szkolnym

  Gdy milcząco akceptujemy, że ktoś jest od dłuższego czasu smutny zapewne myślimy, że ten "ktoś tak ma". Zapewne nie chcemy myśleć, że ta osoba może mieć depresję, chorobę psychiczną, która powoduje większą liczbę absencji w pracy niż choroby układu krążenia, która negatywnie oddziaływuje na najbliższych oraz jakość wykonywanych obowiązków. Zapewne też nie myślimy o tym, że depresja może dotykać młodzież w wieku szkolnym.

  Depresja -II najczęstrzą chorobą na świecie już w 2020 roku

  Korzystanie z pomocy lekarza psychiatry ciągle postrzegane jest jak stygmatyzacja. Wg WHO depresja już w 2020 r. będzie drugim, po chorobie niedokrwiennej serca, najbardziej obciążającym społeczeństwa schorzeniem, także w sensie ekonomicznym. Powszechność występowanie chorób psychicznych oraz ich wpływ na jakość życia Pacjentów oraz ich rodzin powinny być istotną przesłanką za skorzystaniem z pomocy lekarza psychiatry.

  Problemy ze zdrowiem psychicznym w szkołach

  Problem epizodów depresyjnych czy samej depresji dotyczy również młodzieży w wieku szkolnym. Skala zjawiska w Polsce ( 1 milion dzieci, które miały epizod depresyjny) wymaga podejścia systemowego w obszarze organizacji systemu nauczania ale również zapewnienia dostępności do lekarza psychiatry.
« 1 2 3

Partnerzy